Op deze pagina kunt u digitaal uw schorsing of de beëindiging van uw verzekering aanvragen.

Wat is het verschil tussen royeren en schorsen?
Schorsen
Bij schorsing van de verzekering, wordt de verzekering stilgezet. Dit gebeurd voor een termijn van maximaal 3 jaar. In deze drie jaar kunt de polis laten activeren, met behoud van de opgebouwde schadevrije jaren en bonus-maluskorting. Betaalde premie blijft gereserveerd staan tot de polis actief wordt gemaakt. Dan wordt deze verrekend met nieuw te betalen premie.
Bij schorsing berekent de verzekeraar alleen poliskosten bij het opheffen van de schorsing. Dit zijn mutatiekosten.

Royeren
Bij royeren van de verzekering, wordt de polis geheel beëindigd. De op de verzekering opgebouwde schadevrije jaren worden vrijgegeven en in Roy-Data gezet. Dit is een databank waar alle voertuigverzekeraars inzage in hebben om de schadevrije jaren over te nemen voor een volgende voertuigverzekeraar. De jaren zijn 1 jaar geldig na beëindigingsdatum van de verzekering. U ontvangt restitutie van de premie, onder aftrek van poliskosten bij tussentijdse beëindiging.

 

Vul onderstaand formulier in voor het aanvragen van een schorsing of het royeren van uw verzekering: 

Schorsen/vrijwaring

  • Uw gegevens:
  • E-mail adres:
  • Naar welke IBAN mag de eventuele restant premie teruggestort worden? Vul deze hieronder in
  • Komt er nog een nieuwe motor?
  • Wilt u uw polis schorsen of royeren?
  • Upload hieronder uw vrijwaringsbewijs of bewijs van schorsing. Dit mag een scan of een foto zijn.
  • Max. bestandsgrootte: 5 MB.
    Upload hier uw schorsingsbewijs van het RDW of uw vrijwaring.
  • Eventuele opmerkingen (bijv. gewenste datum voor schorsing)