WA (WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID INCLUSIEF VERHAALSRECHTBIJSTAND)
Deze dekking is wettelijk verplicht. U bent verzekerd voor schade die u met uw motor aan een ander toebrengt

WA BEPERKT CASCO
Naast de verplichte WA verzekering, vergoedt deze verzekering ook schade door diefstal, brand, zelfontbranding, joyriding, storm- en natuurschade, en aanrijding met loslopende dieren.

WA VOLLEDIG CASCO (ALL RISK)
Aanvullend op de risico’s die worden gedekt door de WA Beperkt Casco verzekering, vergoedt deze verzekering schade door o.a. aanrijding, van de weg raken en vallen. Ook als u deze schade zelf heeft veroorzaakt.

WA VOLLEDIG CASCO + 3 JAAR AANSCHAF- / TAXATIEWAARDE
Wanneer u kiest voor WA Volledig Casco + 3 jaar aanschaf- / taxatiewaarde, kiest u voor 100% zekerheid. Uw motor is nu gedurende de eerste drie jaar na aanschaf of taxatie, gegarandeerd tegen deze waarde verzekerd. Er vindt dus geen afschrijving plaats.