Wat is een royementsverklaring?

Dit is een verklaring van uw (vorige) verzekeraar waarin hij aangeeft hoeveel schadevrije jaren u heeft opgebouwd. Met deze verklaring kunt u deze schadevrije jaren meenemen naar uw nieuwe verzekeraar. Deze gegevens worden onder verzekaars onderling ook uitgewisseld via een systeem dat Roy-data heet. Zorg dat u bij het beëindigen van een verzekering altijd een royementsverklaring opvraagt. Twijfelt u tussen royeren of schorsen, lees eerst dit artikel: https://combimotors.nl/stopzetten-van-uw-polis/