Wat is assurantiebelasting?

De Rijksoverheid heft belasting over bijna alle verzekeringen die u afsluit. Die belasting heet assurantiebelasting. Uit de opbrengt van de assurantiebelasting betaalt het Rijk voorzieningen zoals onderwijs en de uitkeringen. U betaalt assurantiebelasting over de premie en de kosten van een verzekering. Het tarief is sinds 1 januari 2013 21%. Dit was 9,7%.