Schadeverzekering opzittenden (juist voor u als bestuurder)

Schadeverzekering voor opzittenden, ook wel SVO genoemd, vergoedt de werkelijk geleden schade die u of uw nabestaande(n) lijden bij blijvende invaliditeit of overlijden. Bij invaliditeit gaat het dan bijvoorbeeld om aanpassing van uw woning en/of medische behandeling.

Die uitkering kan sterk oplopen, met name na ernstige ongevallen met al dan niet blijvend letsel. Bij het bepalen van de uitkering worden bijvoorbeeld zaken als inkomstenderving, huishoudelijke hulp, vervoerskosten, medische kosten smartengeld en uitvaartkosten meegenomen. Deze verzekering keert uit onafhankelijk van de schuldvraag.

De SVO dekt schades die gedeeltelijk ook al onder de dekking van de Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering vallen. Deze aanvulling wordt vaak afgesloten met het idee dat een eventuele passagier anders niet verzekerd is. Niets is minder waar. Passagiers, dus niet de bestuurder zelf, vallen onder de WA-dekking van de motor of onder de WA-dekking van de veroorzakende partij.

Lees meer over het belang van de Schadeverzekering voor Opzittenden op deze pagina.