Bij het afsluiten van een verzekering ziet u hem vaak als optie staan; Schadeverzekering opzittenden, of in het kort SVO. Wat is het en waar verzekerd u zich voor? Hieronder een korte uitleg.

Allereerst een misvatting over de schadeverzekering opzittenden; dit is geen bijrijdersverzekering, dit is een verzekering voor alle opzittenden van de motorfiets, dus juist ook voor u als bestuurder. Dus ook als u alleen rijdt is het overwegen van een SVO zeker de moeite waard!

Waarvoor bent u dan verzekerd?

De SVO dekt alle schade die tijdens het ongeval zijn veroorzaakt, maar óók de gevolgen hiervan. Materiële zaken van u als bestuurder en de bijrijder zijn gedekt, zoals navigatie-, communicatieapparatuur, kleding, etcetera. Maar ook indien een ongeval langdurige gevolgen voor uw woonsituatie met zich meebrengt: dus indien uw woning als gevolg van een ongeval aangepast moet worden, dekt de schadeverzekering opzittenden de kosten. Bij een aantal verzekeraars is zelfs een deel inkomstenderving verzekerd; voor het geval dat u door een ongeval (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt.

Wat is het verschil met een ongevallen opzittenden verzekering (OVO)

Waar een OVO alleen kijkt naar de schade die direct bij het ongeval is veroorzaakt bij de bestuurder (overlijden, invaliditeit etcetera), in verzekeringstermen is dit een sommenverzekering, wat inhoudt dat er bij een bepaalde gebeurtenis het overeengekomen bedrag uitgekeerd wordt. Dit bedrag staat los van de werkelijk geleden schade. De bedragen bij het uitkeren van een OVO zijn gelimiteerd per schade (en dus niet per persoon). Vaak is het gelimiteerde bedrag vrij laag, als voorbeeld; in het geval van overlijden staat er bij een aantal verzekeraars slechts een uitkering van €5.000,- in de polis. Dat staat natuurlijk in geen enkele verhouding tot de werkelijk geleden schade.

Een SVO kijkt ook naar de gevolgschade, dus denk hierbij aan medische kosten (eigen risico van uw zorgverzekering), inkomstenderving, het aanpassen van het huis in de vorm van een traplift bijvoorbeeld.

Bijvoorbeeld: Wanneer Valentino Rossi een pink mist krijgt hij bij een OVO 5% van de verzekerde som (Bijv. € 500,-). Bij een SVO (welke inkomstenderving dekt) krijgt hij zijn inkomsten terugval uitgekeerd.

Ons advies

Bekijk goed welke verzekeringen u al heeft lopen; een overlijdensrisicoverzekering, uw zorgverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een SVO kan hier een mooie aanvulling op zijn. Heeft u vragen of twijfelt u aan de toegevoegde waarde van een schadeverzekering opzittenden of wilt u aan uw huidige polis een SVO toevoegen? Bel ons op 0172-427035 of stuur een mail naar info@combimotors.nl.


Gerelateerde artikelen