Bent u goed verzekerd?

Of u goed verzekerd bent hangt af van een groot aantal factoren, o.a. de waarde van de motor, de leeftijd van de motor, en uw financiële situatie. Omdat dit bij iedereen verschillend is, adviseren wij u graag persoonlijk. Wij adviseren wat voor u de beste dekking is en kunnen ook een premievergelijking voor u maken.

Om te zien hoe u nu verzekerd bent, kunt u uw verzekeringspolis uploaden of mailen naar info@combimotors.nl Wij nemen dan binnen enkele dagen contact met u op. Heeft u liever telefonisch contact? Bel dan tijdens kantooruren naar 0172-427035.

  • Sleep bestanden hierheen of
    Toegestane bestandstypen: jpg, png, pdf, png, jpeg.
    Voeg bestanden van je huidige verzekeringspolis toe. U kunt zowel PDF bestanden toevoegen als foto's van uw huidige polisblad. Er kunnen maximaal 3 bestanden van max. 5 MB worden toegevoegd.

 

Wat voor dekkingen zijn er mogelijk:

In Nederland bent u verplicht uw motor minimaal WA te verzekeren. Daarmee dekt schade die u met uw motor aan een ander toebrengt. Naast de WA verzekering zijn er meerdere dekking mogelijk.

WA (Wettelijke Aansprakelijkheid)
Bij deze dekking bent u verzekerd voor schade die u met uw motor aan derden toebrengt

WA Beperkt Casco (WA+)
Naast diefstal (of poging daartoe) bent u tevens verzekerd voor schade buiten uw schuld zoals onder andere veroorzaakt door joyriding, brand, botsing met vogels of loslopende dieren, storm en natuurrampen.

WA Volledig Casco (All Risk)
Naast de gebeurtenissen die onder de Beperkt Casco dekking zijn verzekerd, zijn alle van buitenkomende onheilen onder deze dekking verzekerd.

Hieronder staan de diverse dekkingen in een overzicht:

WA WA + WA Casco
Schade aan anderen + + +
Brand, explosie, kortsluiting + +
Diefstal, inbraak, joyriding + +
Aanrijding met wild, vogels of loslopende dieren + +
Overstroming, aardbeving, storm, hagel + +
Vallen, aanrijding (ook eigen schuld) +
Andere schade van buitenaf +
Geadviseerd voor motoren: vanaf 8 jaar oud 4 tot 8 jaar oud tot 4 jaar oud

Naast de bovengenoemde dekkingen zijn er ook optionele dekkingen:

Schadeverzekering voor opzittenden (juist voor u als bestuurder)
Deze verzekering vergoedt de werkelijk geleden schade die u of uw nabestaande(n) lijden bij blijvende invaliditeit of overlijden. Bij invaliditeit gaat het dan bijvoorbeeld om aanpassingen van uw woning en/of medische behandeling, maar ook uw kleding en/of bagage is gedekt.

Verhaalsrechtsbijstandverzekering:
Gelijk hebben, betekent helaas niet automatisch gelijk krijgen. Met een verhaalsrechtsbijstandverzekering heeft u recht op juridische hulp bij het verhalen van schade aan uw motor op derden.

Twijfelt u welke dekking het beste bij u past? Wij helpen u graag! Bel 0172-427035.