In de verzekeringsvoorwaarden wordt bepaald onder welke condities de verzekering geldig is en wat de rechten en plichten van de verzekeraar en verzekerde zijn.


Gerelateerde artikelen