Een rechtsbijstandsverzekering is een verzekering die voor juridische ondersteuning zorgt als de verzekerde in een conflict terechtkomt. Bij een rechtsbijstandsverzekering komen de kosten van de procedure voor rekening van de verzekeraar.


Gerelateerde artikelen