Het polisblad vermeldt de gegevens die voor de betreffende verzekering gelden. Op een polisblad staan o.a. het polisnummer, naam en adres van de verzekerde, het verzekerd bedrag, het eigen risico en de aanvangs- en einddatum van de verzekering.


Gerelateerde artikelen