Een ongevallenverzekering is een verzekering die uitkeert als de verzekerde door een ongeval wordt getroffen. Bij een ongevallenverzekering gaat het meestal om een uitkering bij overlijden en blijvende invaliditeit of een vergoeding van medische kosten die niet worden gedekt door de zorgverzekering.


Gerelateerde artikelen