Er is sprake van onderverzekering, als het bedrag waarvoor men verzekerd is lager ligt dan de werkelijke waarde van het verzekerde object. Er wordt bij onderverzekering dus altijd minder schadevergoeding uitbetaald dan de daadwerkelijk geleden schade.


Gerelateerde artikelen