Het Klachteninstituut Verzekeringen is bedoeld om consumenten een loket te bieden voor de beslechting van (dreigende) conflicten met verzekeraars of tussenpersonen en voor informatie over verzekeringszaken.


Gerelateerde artikelen