Een all-risk verzekering is een verzekeringstype dat dekking biedt tegen verlies van of schade aan een verzekerd object, als gevolg van bijna alle risico’s. Ondanks de naam all-risk verzekering, is niet elk risico gedekt. Zorgt u daarom dat u vooraf goed weet wat de uitzonderingen zijn. De officiële benaming voor All-risk is WA+ Volledig Casco.


Gerelateerde artikelen