Het aanhangsel is een document waarin een wijziging in de oorspronkelijke verzekeringsovereenkomst wordt vastgelegd. Het aanhangsel is een aanvulling op het polisblad.