Autoverzekering

Een van de meest afgesloten verzekeringen is waarschijnlijk wel de autoverzekering. Niet alleen omdat een autoverzekering wettelijk is verplicht, maar ook omdat diverse risico’s hiermee verzekerd kunnen worden.

Het is helaas vaak nodig om een auto tegen diefstal te verzekeren en ook een steentje op de ruit is zo gebeurd. Bij ons heeft u een ruime keuze uit diverse aanbieders. De autoverzekeringen bestaan uit een aantal verzekeringsvormen welke u hieronder rustig kunt doorlezen.

WA (Wettelijke Aansprakelijkheid)

Zoals hierboven vermeld, is iedere automobilist wettelijk verplicht zich tegen de gevolgen van aansprakelijkheid te verzekeren.

Gedeeltelijk Casco

Wanneer u kiest voor deze extra dekking bent u tevens verzekerd voor schade ontstaan door diefstal of poging daartoe, brand, zelfontbranding, storm en natuurschade, ruitbreuk en aantoonbare botsing met dieren (niet bij iedere maatschappij).

Volledig Casco (All Risk)

Bij Volledig Casco is uw auto naast de hierboven vermelde risico’s, verzekerd tegen aanrijding (ook als dit uw schuld is), vandalisme en te water raken. Bij een aantal verzekeraars kunt u kiezen voor de schadeservice en/of de 3 jaar aanschafwaardevergoeding. Dit geldt zowel voor nieuwe als gebruikte auto’s.

Hieronder vindt u de verzekeringsvormen nog eens in een overzichtelijk schema;

Soorten schades Wettelijke Aansprakelijkheid Gedeeltelijk Casco Volledig Casco
Schade aan derden green-check green-check green-check
Brand, storm, natuur, zelfontbranding, kortsluiting, botsing met dieren* red-x green-check green-check
Diefstal of poging daartoe, joyriding red-x green-check green-check
Ruitbreuk red-x green-check green-check
Aanrijdingen red-x red-x green-check
Vandalisme red-x red-x green-check
Te water raken red-x red-x green-check
3 jaar aanschafwaardevergoeding** red-x red-x green-check

* Botsing met dieren is niet bij iedere verzekeraar van toepassing.
** Deze dekking is niet bij iedere verzekeraar van toepassing.

Eigen risico

Er geldt bij de dekkingen Gedeeltelijk Casco en Volledig Casco een eigen risico. De hoogte van het eigen risico is gemiddeld €150,- tot €250,-.

Optionele verzekeringen:

U kunt uw autoverzekering tevens uitbreiden met een Ongevallen- en Schadeverzekering voor inzittenden, rechtsbijstand en vervangend vervoer.

Ongevallen inzittenden verzekering

In geval van overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval voorziet de Ongevallen Inzittenden Verzekering in een uitkering. Verzekerd bedrag is totaal voor alle inzittenden.

Verhaalsrechtsbijstand

Met deze verzekering heeft u recht op juridische bijstand bij het verhalen van schade op derden. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan waardevermindering van uw auto, maar ook aan schade van de inzittenden, zoals smartengeld, letselschade, schade aan kleding en bagage en verlies van inkomen.

 

Vervangend vervoer verzekering

Deze verzekering bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Bij schadeherstel;
  • Bij diefstal;
  • Bij mechanische schade;
  • Bij totaal verlies;

Het aantal dagen vervangend vervoer, verschilt per verzekeraar.

Voor een vrijblijvende offerte voor de premie voor uw autoverzekering kunt u een mail sturen of telefonisch contact opnemen.